Category Archives: Aktualności

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

W dniu 1 marca 2019 wojewoda świętokrzyski wydał Decyzję nr 4/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu na rzece Wiśle w ciągu nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 973, w km od ok. 24+503 do ok. 25,765, na terenie gminy Nowy Korczyn, w województwie świętokrzyskim oraz gminy Gręboszów w województwie małopolskim.

Most na Wiśle, o całkowitej długości 686 metrów, stanie w miejscu dotychczasowej przeprawy promowej (patrz zdjęcie). Umożliwi najkrótszy dojazd z Kielc do Tarnowa.

Projekt Budowlany gotowy

Opracowany został Projekt Budowlany. Uzyskano również wszystkie uzgodnienia i opinie niezbędne do złożenia wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej. Sam wniosek o ZRID został złożony w Urzędzie Wojewódzkim 19.11.2018 roku.
Po otrzymaniu w/w decyzji możliwe będzie przystąpienie do realizacji robót budowlanych.

 

Umowa na wykonanie inwestycji

Firma Intercor z Zawiercia będzie wykonawcą inwestycji polegającej na budowie mostu przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 i towarzyszących mu dróg dojazdowych. Umowę na wykonanie tej inwestycji uroczyście podpisano na promie wiślanym w Nowym Korczynie.

To wspólna inwestycja samorządów wojewódzkich – świętokrzyskiego i małopolskiego. Liczący ponad 660 metrów most połączy Nowy Korczyn w województwie świętokrzyskim z miejscowością Borusowa w województwie małopolskim.

W uroczystym podpisaniu umowy z Wykonawcą, tj. firmą Intercor z Zawiercia, uczestniczyli marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa i marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Umowę podpisano na promie łączącym oba brzegi rzeki – most powstanie dokładnie w miejscu przeprawy promowej.

Intercor zrealizuje inwestycje za 53.78.870,78 w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Termin opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej – do 03.04.2019r. Zakończenie robót przy przeprawie mostowej zaplanowano na 30 października 2020 roku.