Projekt Budowlany gotowy

Opracowany został Projekt Budowlany. Uzyskano również wszystkie uzgodnienia i opinie niezbędne do złożenia wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej. Sam wniosek o ZRID został złożony w Urzędzie Wojewódzkim 19.11.2018 roku.
Po otrzymaniu w/w decyzji możliwe będzie przystąpienie do realizacji robót budowlanych.