Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

W dniu 1 marca 2019 wojewoda świętokrzyski wydał Decyzję nr 4/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu na rzece Wiśle w ciągu nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 973, w km od ok. 24+503 do ok. 25,765, na terenie gminy Nowy Korczyn, w województwie świętokrzyskim oraz gminy Gręboszów w województwie małopolskim.

Most na Wiśle, o całkowitej długości 686 metrów, stanie w miejscu dotychczasowej przeprawy promowej (patrz zdjęcie). Umożliwi najkrótszy dojazd z Kielc do Tarnowa.