Postęp prac we wrześniu

We wrześniu 2019 r. Wykonawca prowadził roboty branży mostowej i drogowej. Zrealizowano następujące prace:

Branża drogowa – za podporą nr 1 zakończono materac z kruszywa oraz ułożono rury przepustu. Aktualnie trwa budowa nasypu za podporą nr 1.

Branża mostowa:

– podpory nr 1-5- stan aktualny na budowie – zabetonowana ława fundamentowa oraz ściany filarów

– podpora nr 6- zabetonowana ława fundamentowa, zazbrojono filar

– podpora nr 7- zabetonowana ława fundamentowa, zazbrojono filar

– podpora nr 8 i 9- zabetonowano filary

– podpora nr 10- zabetonowano filar

– podpora nr 11 i 12- stan aktualny na budowie- zazbrojone ściany filarów

– budowa rusztowań pomiędzy podporą 5 i 6 (zabetonowanie oczepów podpór tymczasowych oraz montaż klatek ZBM) oraz 7 i 8 (wyrównywanie rur, spawanie dźwigarów oczepowych, rozpoczęcie montażu klatek ZBM, próbne obciążenie podpory rurowej tymczasowej)