Postęp prac w sierpniu

W sierpniu 2019 r. Wykonawca prowadził roboty branży mostowej i drogowej. Zrealizowano następujące prace:

–  Podpora nr 1 – betonowanie korpusu przyczółka
– Podpora nr 2 – prac nie wykonywano
– Podpora nr 3 – deskowanie korpusu filara, betonowanie korpusu filara
– Podpora nr 4 – montaż zbrojenia, deskowanie, betonowanie korpusu filara
– Podpora nr 5 – deskowanie korpusu filara, betonowanie korpusu filara
– Podpora nr 6 – dokończenie wbijania ścianek szczelnych, wykonanie wykopów fundamentowych, ułożenie betonu wyrównawczego, rozpoczęcie montażu zbrojenia ławy fundamentowej, spawanie blach zespalających
– Podpora nr 7 – wykonanie wykopów fundamentowych, ułożenie betonu wyrównawczego, montaż blach zespalających, montaż zbrojenia ławy fundamentowej

– Podpora nr 8 – montaż zbrojenia korpusu filara, rozpoczęcie montażu deskowania korpusu filara
–  Podpora nr 9 – montaż zbrojenia korpusu filara
–  Podpora nr 10 – montaż zbrojenia korpusu filara
–  Podpora nr 11 – montaż zbrojenia korpusu filara
– Podpora nr 12 – montaż zbrojenia korpusu filara
– Podpora nr 13 – prac nie wykonywano
– Zasypanie stawu materiałem ziemno-skalnym w celu budowy nasypu, rozłożenie geowłókniny pod materac – staw zlokalizowany przed podporą nr 1
– Przęsło 5-6 – rozpoczęcie wykonywania pali CFA pod posadowienie rusztowania