Postęp prac w październiku

W miesiącu październiku Wykonawca prowadził następujące prace:

– przed podporą nr 1 kontynuowano wykonanie warstw nasypu pod wytwórnię oraz zasypki,
– zabetonowano korpus filara podpory nr 6,
– zabetonowano korpus filara podpory nr 7,
– wykonanie drogi objazdowej podpory nr 13
– budowa rusztowań pomiędzy podporami P5-P6- montaż klatek ZBM na podporach PT4, PT5, PT6, pomiędzy podporami PT1, PT2, PT3, montaż dźwigarów podłużnych i deskowania płyty dolnej
– budowa rusztowań pomiędzy podporami P7-P8- montaż klatek ZBM na podporach PT1, PT2, PT3, PT4.