Postęp prac w marcu

Wykonawca w miesiącu marcu 2020r. prowadził prace z branży mostowej i drogowej.

– kontynuacja wykonywania zasypki przyczółka P13,- kontynuacja prac związana z wykonaniem nasypu po stronie małopolskiej- wykonanie wytwórni do nasuwania po stronie małopolskiej- montaż rusztu stalowego i bieżni, rozpoczęcie deskowania ustroju nośnego na wytwórni
– wysunięcie segmentu L1, L2, L3, L4, L5 po stronie świętokrzyskiej- rozpoczęcie montażu zbrojenia segmentu L6- rozpoczęcie prac z wykonaniem przepustu P2
– zabetonowano I etap płyty górnej w przęśle 7-8
– prace zbrojarskie II etapu płyty górnej w przęśle 7-8- prace zbrojarskie II etapu płyty górnej w przęśle 5-6- zabetonowano I etap płyty górnej w przęśle 5-6
– wykonano podporę tymczasową przy podporze nr 5- rozpoczęcie montażu wózka do nawisu