Postęp prac w maju 2019r.

W maju 2019 r. Wykonawca prowadził roboty branży mostowej i zrealizował następujące prace: wykonanie próbnych obciążeń pali testowych  oraz wbicie pali docelowych na podporze nr 1 i 3