Postęp prac w lipcu 2019r.

W lipcu 2019 r. Wykonawca prowadził roboty branży mostowej. Zrealizowano następujące prace:

·         Podpora nr 1 – kontynuacja montażu deskowania korpusu;

·         Podpora nr 2 – zabetonowanie korpusu filara

·         Podpora nr 3 – montaż zbrojenia ławy fundamentowej, zabetonowanie ławy fundamentowej, zbrojenie korpus filara

·         Podpora nr 4 – montaż zbrojenia ławy fundamentowej, zabetonowanie ławy fundamentowej

·         Podpora nr 5 – skucie głowic pali fundamentowych, montaż zbrojenia ławy fundamentowej, zabetonowanie ławy fundamentowej, zbrojenie korpusu filara

·         Podpora nr 6 – przełożenie drogi dojazdowej do promu, wbicie pali testowych, próbne obciążenie pali testowych, rozpoczęcie wbijania ścianek szczelnych

·         Podpora nr 7 – dokończenie wbijania pali fundamentowych, wbicie ścianki szczelnej traconej

·         Podpora nr 8 – dokończenie wbijania grodzic, wykop fundamentowy, ułożenie betonu wyrównawczego, skucie głowic pali fundamentowych, montaż zbrojenia ławy fundamentowej, zabetonowanie ławy fundamentowej

·         Podpora nr 9 – wykop fundamentowy, ułożenie betonu wyrównawczego, skucie głowic pali fundamentowych, montaż zbrojenia ławy fundamentowej, zabetonowanie ławy fundamentowej

·         Podpora nr 10 – ułożenie betonu wyrównawczego, skucie głowic pali fundamentowych, montaż zbrojenia ławy fundamentowej, zabetonowanie ławy fundamentowej

·         Podpora nr 11 – wykop fundamentowy, ułożenie betonu wyrównawczego, skucie głowic pali fundamentowych, montaż zbrojenia ławy fundamentowej, zabetonowanie ławy fundamentowej

·         Podpora nr 12 – wykop fundamentowy, ułożenie betonu wyrównawczego, skucie głowic pali fundamentowych, montaż zbrojenia ławy fundamentowej, zabetonowanie ławy fundamentowej

·         Podpora nr 13 – wbicie pala testowego, wykonanie obciążenia dynamicznego pala

·         Kontynuacja zasypywania stawu materiałem ziemno-skalnym w celu budowy nasypu- staw zlokalizowany przed podporą nr 1