Postęp prac w kwietniu

W miesiącu kwietniu 2020r. Wykonawca prowadził następujące prace:

1)Nasuwanie od strony świętokrzyskiej

– zazbrojono i zabetonowano, sprężono oraz nasunięto segment L6, L7, L8,

– zdemontowano zbrojarnię

– wykonano podporę tymczasową przed P5

2) Nasuwanie od strony małopolskiej

– zamontowano awanbek

– zazbrojono i zabetonowano, sprężono oraz nasunięto segment P1

– rozpoczęto zbrojenie i betonowanie segmentu P2

– wykonano warstwy zasypki inżynierskiej za P13

3) Nawis w zakresie podpór P5-P6

– zazbrojono i zamontowano trasy kablowe oraz zabetonowano płytę górną- II etap

– zamontowano wózek do betonowań nawisowych

– zazbrojono i zabetonowano pierwszy segment nawisu,

– rozpoczęto wykonywanie drugiego segmentu nawisu

4) Nawis w zakresie podpór P7-P8

– zazbrojono i zabetonowano płytę górną – II etap- montaż wózka do betonowań nawisowych

5) Roboty drogowe

– kontynuacja budowy nasypu