Postęp prac w grudniu

W miesiącu grudniu 2019r. Wykonawca prowadził następujące prace:

Poniżej przedstawiam prace zrealizowane w miesiącu grudniu 2019r.- Podpora nr 1- kontynuacja wykonywania zasypki,- Podpora nr 2-6; 8-12- stan na budowie: zabetonowana ławy i ściany filarów,- Podpora nr 7- betonowanie ciosów podłożyskowych i montaż łożysk,- Podpora nr 13- dokończenie zbrojenia i zabetonowanie ławy fundamentowej, zbrojenie i zabetonowanie korpusu przyczółka,- Przęsło 5-6- dokończenie deskowania i zbrojenia płyty dolnej, zabetonowanie płyty dolnej,- Przęsło 7-8- kontynuacja montażu dźwigarów poprzecznych i podłużnych, kontynuacja montażu deskowania płyty dolnej i rozpoczęcie montażu zbrojenia płyty dolnej
– prace przy przepuście po stronie świętokrzyskiej: wykonanie zasypki inżynierskiej,
– prace zwiazane z nasuwaniem na lewym brzegu,- kontynuacja prac z branży drogowej.