Postęp prac w grudniu

W miesiącu grudniu 2019r. Wykonawca prowadził następujące prace:

Podpora nr 1

– kontynuacja wykonywania zasypki,

– Podpora nr 2-6; 8-12

– stan na budowie: zabetonowana ławy i ściany filarów,

– Podpora nr 7- betonowanie ciosów podłożyskowych i montaż łożysk,

– Podpora nr 13

– dokończenie zbrojenia i zabetonowanie ławy fundamentowej, zbrojenie i zabetonowanie korpusu przyczółka,

– Przęsło 5-6

– dokończenie deskowania i zbrojenia płyty dolnej, zabetonowanie płyty dolnej,

– Przęsło 7-8

– kontynuacja montażu dźwigarów poprzecznych i podłużnych, kontynuacja montażu deskowania płyty dolnej i rozpoczęcie montażu zbrojenia płyty dolnej
– prace przy przepuście po stronie świętokrzyskiej: wykonanie zasypki inżynierskiej,
– prace zwiazane z nasuwaniem na lewym brzegu,

– kontynuacja prac z branży drogowej.