Postęp prac w czerwcu

W miesiącu czerwcu 2020r. Wykonawca prowadził następujące prace:

Czerwcowe prace zostały utrudnione przez opady deszczu uniemożliwiające betonowanie obiektu. Pomimo złych warunków pogodowych zrealizowano takie roboty mostowe jak sprężanie segmentów, montaż deskowania, zbrojenie oraz betonowanie. Rozpoczęto również montaż krawężników i desek gzymsowych. Wykonano podporę tymczasową oraz dokonano wymiany łożysk w osiach. Kontynuowano budowę nasypu od strony małopolskiej i świętokrzyskiej – zaczęto też wykonywanie robót kanalizacyjnych. Wybudowano dwie studnie kablowe.