Postęp prac w czerwcu 2019r.

W czerwcu 2019 r. Wykonawca prowadził roboty branży mostowej. Zrealizowano następujące prace:

– Zakończono usuwanie skutków powodzi która miała miejsce pod koniec maja br.
– Podpora nr 1- wbicie pali, wykonanie robót ziemnych, ułożenie betonu wyrównawczego, wykonanie ścianek szczelnych, zbrojenie ławy, montaż „wytyków”, rozpoczęto deskowanie;
– Podpora nr 2- wbicie pali, wykonanie robót ziemnych,  ułożenie betonu wyrównawczego, wykonanie ścianek szczelnych, wykonanie wykopu fundamentowego, zbrojenie ławy, rozpoczęto montaż „wytyków”;
– Podpora nr 3- wbicie pali, wykonanie wykopu fundamentowego, wbicie grodzic, ułożenie betonu wyrównawczego, dokończenie skuwania pali, rozpoczęcie zbrojenia;
– Podpora nr 4- wbicie pali, wykonanie wykopu fundamentowego, wbicie grodzic, ułożenie betonu wyrównawczego, dokończenie skuwania pali;
– Podpora nr 5- wbicie pali, wbicie grodzic, ułożenie betonu wyrównawczego;
–   Podpora nr 6- niwelacja terenu pod wykonanie by-pasów;
– Podpora nr 7- wbicie pali próbnych, wykonanie w czwartek tj. 27.06.2019r. próbnego obciążenia;
–   Podpora nr 8- wbicie pali, wbicie grodzic- 3 strony wykonane;
–   Podpora nr 9- wbicie pali, wbicie grodzic;
–  Podpora nr 10- wbicie pali, wbicie grodzic, wykonanie robót ziemnych;
–  Podpora nr 11- wbicie pali, wbicie grodzic, rozpoczęcie robót ziemnych;
–   Podpora nr 12- wbicie pali, wbicie grodzic, rozpoczęcie robót ziemnych;
–  Rozpoczęcie zasypywania stawu zlokalizowanego przed podporą nr 1 materiałem ziemno-skalnym w celu budowy nasypu;