Postęp prac w lutym

Postęp prac w miesiącu lutym 2020r.:

Nasuwanie od strony świętokrzyskiej:

– Zabetonowano pierwszy segment (na początku marca planowane wysunięcie pierwszego segmentu)

– zbrojenie drugiego segmentu

Przęsło P5-P6:

– zabetonowano środniki(etap I)

– deskowanie, zbrojenie i betonowanie płyty górnej

– deskowanie i betonowanie środników (etap II)

– wykonanie deskowania wsporników oraz płyty górnej segmentu 5-6, rozpoczęcie zbrojenia i montażu tras kablowych.

Podpora P7-P8 UN:

– zabetonowano środniki (etap I)

– zabetonowano środniki segmentu 7-8 – II etap

– kontynuacja zasypki inżynierską wokół przyczółka nr 13

– trwają roboty drogowe związane z budową nasypu pod wytwornię za przyczółkiem nr 13 od strony małopolskiej, rozpoczęto wykonywanie pali pod wytwórnię